Odaberite proizvod:
Windows
MacOS
Osnovna zaštita od malvera
 • SpyHunter Basic uključuje:

 • Detekcija i uklanjanje malvera
 • Detekcija PUP-ova i ranjivosti
 • Napredni čuvari sustava
 • Prilagođeni popravci malvera
 • Jedan-na-jedan HelpDesk
 • Više Informacija »
Broj uređaja
Nije odabrano
(Naplata unaprijed @ / 3 Mj.)
Današnja ulazna cijena s posebnim popustom iznosi / 3 Mj.*
(Ponovna naplata @ / 3 Mj.)

Pay for 1 year in installments

Odaberite proizvod Odabrano
S najboljim preporukama
Premium zaštita od malvera, uklanjanje i optimizacija PC-a
Premium zaštita od malvera, uklanjanje i optimizacija PC-a

SpyHunter 5 Pro uključuje:

 • Detekcija i uklanjanje malvera
 • Detekcija PUP-ova i ranjivosti
 • Napredni čuvari sustava
 • Prilagođeni popravci malvera
 • Jedan-na-jedan HelpDesk
 • Napredna zaštita privatnosti
 • Skeniranje optimizacija i registra
 • Skeniranje duplih datoteka
 • Sigurno brisanje
 • Dodatni Pro alati
Više Informacija »
Broj uređaja
Nije odabrano

SpyHunter 5 Pro uključuje:

 • Detekcija i uklanjanje malvera
 • Detekcija PUP-ova i ranjivosti
 • Napredni čuvari sustava
 • Prilagođeni popravci malvera
 • Jedan-na-jedan HelpDesk
 • Napredna zaštita privatnosti
 • Skeniranje optimizacija i registra
 • Skeniranje duplih datoteka
 • Sigurno brisanje
 • Dodatni Pro alati
Više Informacija »
(Naplata unaprijed @ / 3 Mj.)
Današnja ulazna cijena s posebnim popustom iznosi / 3 Mj.*
(Ponovna naplata @ / 3 Mj.)

Pay for 1 year in installments

Odaberite proizvod Odabrano
Međuiznos:
Ukupno ():
Odaberite metodu plaćanja:
Sigurna naplata
Vaša je narudžba sigurna i šifrirana.

* Diskonti na osnovu Promocijskih Kodova variraju ovisno o korištenom kodu i vrijede samo za prvu kupnju. Diskonti na količinu daju korisnicima pravo na popust kod svake obnove i obračunavaju se na osnovu broja jedinica koje korisnik odabere kupiti. Promjena broja jedinica nakon inicijalne kupnje može utjecati na iznos popusta. Diskonti na osnovu Promocijskih Kodova obračunavaju se na osnovu pojedinačne cijene nakon što se primijene, ako se primijene, Diskonti na Količinu.