Zgjidhni Produktet Tuaja:
Windows
MacOS
Mbrojtja Bazë Kundër Keqbërësve
 • SpyHunter Basic përfshin:

 • Zbulim e Heqje Malware-sh
 • Zbulim PUP-esh e Cenueshmëri
 • Mbrojtës të Përparuar 24/7
 • Riparime të Përshtatura Malware
 • Mbështetje Teknike e Drejtpërdrejtë
 • Më shumë informacion »
Numri i Pajisjeve
I Pazgjedhur
(3 muaj, me faturim paraprak @ )
(Faturuar me parapagim @ / 3 Muaj)
Çmimi i sotëm special i blerjes me ulje është / 3 Mo*
(Rifaturuar @ / 3 Mo)

Pay for 1 year in installments

Zgjidhni Produktin U Përzgjodh
Tepër i rekomanduar
Mbrojtje, Heqje e Optimizim Premium ndaj Malware
Mbrojtje, Heqje e Optimizim Premium ndaj Malware

SpyHunter 5 Pro përfshin:

 • Zbulim e Heqje Malware-sh
 • Zbulim PUP-esh e Cenueshmëri
 • Mbrojtës të Përparuar 24/7
 • Riparime të Përshtatura Malware
 • Mbështetje Teknike e Drejtpërdrejtë
 • Mbrojtje e Përparuar e Privatësisë
 • Skanim Optimizimesh e Regjistri
 • Skanim i Skedarëve Dublikatë
 • Fshirje e Sigurt me Grirësin e Skedarëve
 • Veglat Pro Shtesë
Më shumë informacion »
Numri i Pajisjeve
I Pazgjedhur

SpyHunter 5 Pro përfshin:

 • Zbulim e Heqje Malware-sh
 • Zbulim PUP-esh e Cenueshmëri
 • Mbrojtës të Përparuar 24/7
 • Riparime të Përshtatura Malware
 • Mbështetje Teknike e Drejtpërdrejtë
 • Mbrojtje e Përparuar e Privatësisë
 • Skanim Optimizimesh e Regjistri
 • Skanim i Skedarëve Dublikatë
 • Fshirje e Sigurt me Grirësin e Skedarëve
 • Veglat Pro Shtesë
Më shumë informacion »
(3 muaj, me faturim paraprak @ )
(Faturuar me parapagim @ / 3 Muaj)
Çmimi i sotëm special i blerjes me ulje është / 3 Mo*
(Rifaturuar @ / 3 Mo)

Pay for 1 year in installments

Zgjidhni Produktin U Përzgjodh
Nëntotale:
Totali ():
Zgjidhni Metodën Tuaj të Pagesës:
Pagesë e Sigurt
Porosia juaj është e sigurt dhe e koduar.

*Zbritjet e bazuara në Kodet Promocionale ndryshojnë në varësi të kodit të përdorur dhe zbatohen vetëm për blerjen fillestare. Zbritjet për Sasi u ofrojnë përdoruesve ulje të vazhdueshme për çdo ripërtëritje dhe përllogariten në bazë të numrit të njësive që përdoruesi zgjedh të blejë. Përshtatja e numrit të njësive pas blerjes tuaj fillestare mund të ketë ndikim në normën e zbatueshme të zbritjes. Zbritjet me anë të Kodeve Promocionale përllogariten në bazë të çmimit për njësi pas Zbritjeve për Sasi, nëse zbatohet.